Home

Cea Maat

INFO over Cea Maat: Na de vele litho’s, etsen, polyester litho’s gecombineerd met een ets en frescoachtige panelen met vrouwen, maakt ze ook weidse landschappen met een abstracte vormen erin. Nieuw is ook het gebruik van puur ultramarijn pigmentpoeder in haar schilderijen en het verschijnen van 3D elementen. Cea wil de essentie vastleggen door het abstraheren van een gevoel.

Desire/Strong/Flow

verlangen desirecea mens flowstrong Cea Maat

Mood/cyclus/hope/fragile

mood kunst ceakunst cea cycles cyclusHope Hoop kunstwerkfragiel Cea kunst

Tokio, my love/involved

Tokio my love kunstwerk 2019involved natuur kunstwerk cea